Снимка УМБАЛ Света Марина

С празнична литургия, отслужена от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, и богата музикално-артистична програма отбеляза патронния си празник 17 юли УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна. Гостите бяха посрещнати под звуците на духовата музика на военноморските сили в парка пред южния вход на лечебното заведение. Пациенти, медици и много приятели уважиха празника и поздравиха ръководството на лечебното заведение.


Благодарности бяха отправени към всички лекари, медицински сестри и административен персонал за ежедневната им загриженост и отношение към пациентите. Изказана бе признателност към целия колектив на лечебното заведение за силата, за волята и дисциплината, проявени при изпълнение на служебните им задължения в извънредната епидемиологична обстановка, породена от COVID –19.


Изпълнителният директор проф. д-р Силва Андонова поздрави присъстващите и награди с почетна грамота и плакет проф. д-р Радослав Радев, доц. д-р Йордан Радков, Мария Маринова и Зинаида Иванова за безупречната работа, постигнати високи резултати, доказани добросъвестност, лоялност, всеотдайност, лична ангажираност и професионализъм при изпълнение на трудовите им задължения.


Тази година УМБАЛ „Света Марина“ - Варна чества и 35 години от своето създаване. По време на празничната програма на сцената се качиха талантливи деца на служители, малки пациенти, които се лекуват в болницата, студенти от танцовия ансамбъл на Медицински университет – Варна, лауреати от множество национални и международни певчески конкурси за деца, пациенти и приятели на УМБАЛ „Св. Марина“, студенти, служители и преподаватели. Най-малките гости на празника се забавляваха с много игри, балони, клоуни и работилничка за хвърчила.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.