Спирките на градския транспорт са едни от най-незабележимите места в града. Места, през които само минаваме, губим си времето в чакане и продължаваме. А защо вместо това не ги превърнем в място за вдъхновение? Например в трибуна за млади автори.

Зад тази идея за трета поредна година застават от варненското сдружение „Кашалот“. Тазгодишното издание на проекта „Спирка за разкази“ ще се проведе в рамките на месец от 21 септември до 18 октомври с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ на община Варна. В този период три спирки на градския транспорт в града ще бъдат преобразени в места за творчество и въображение.

Тази година темата е „Варна и нейните побратимени градове“. Причината? Пандемията може и да ни ограничава да пътуваме, но за литературата и въображението няма граници.

„Кашалот“ кани млади и мотивирани автори от Варна да се включат в проекта като изпратят свой разказ (до 250 думи) до 15-и септември. Това може да стане като посетят сайта на „Спирка за разкази“, изберат един от трите побратимени града – Барселона, Марсилия или Генуа, разкажат кратка история, свързана с него, а от сдружението ще изберат някои от най-вдъхновяващите разкази и ще ги публикуват на три от спирките на градския транспорт във Варна.

Повече за участие и подаване на разказите може да научите на страницата на проекта в Интернет www.spirkazarazkazi.bg.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.