"Варна е първият град в България, в който е въведена изцяло автоматизираната билетна система в градския транспорт, а с приемането от Общинския съвет на наредбата за цените на превозните документи, пътниците могат да избират различно времетраене на билетите, което поевтинява услугата".

Това заяви Биляна Якова, ръководител на първата фаза по проекта Интегриран градски транспорт в морската столица. Тя обясни, че вече има целодневен билет, който важи за всички линии, а предплатената електронна карта е с цена 10 лева, но с бонус още един лев. Якова обясни предимството на електронната карта.

Всеки един от пътниците трябва да прецени и да си направи сметка на прекачванията, за да не изтече времето на билета, докато е още в автобуса, защото в този случай трябва да плати още един, обясни Якова. Тя посочи още, че с новите възможности, които билетната система предлага, например вече може да се пътува до Златни пясъци и в рамките на града само с един билет, а стойността на пътуването до курорта да излезе по-малка от 3 лева, както беше досега, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.