С много усмивки, вълнение, сълзи от радост и шампанско абитуриентите от Випуск 2021 на СУ „Васил Левски“ в гр. Долни чифлик поеха своя път.
„В живота има много прекрасни неща, които могат да ти се случват многократно – да се влюбваш, да посещаваш любими места.., но има и неповторими, които трябва да изживееш ярко. Те идват само веднъж в живота…“ – с тези думи водещите на тържеството посрещнаха щастливите зрелостници от XII а клас. Минавайки под празничната арка те получиха по една красива червена роза и се наредиха в двора на училището, за да посрещнат своята класна ръководителка г-жа Марияна Станчева. Последваха бурни аплодисменти за ръководството на училището и за учителите, с които абитуриентите бяха през последните 4 години, а Зария Христова от Vб клас поздрави присъстващите с песента „Дано“.
Г-жа Мария Христова, директор на СУ „Васил Левски“ - гр. Долни чифлик, пожела на абитуриентите да последват мечтите си и да станат граждани на света. „Но преди всичко останете българи, защото в Родината са миналото и бъдещето, в чуждия край е само настоящето. Бъдете умни и дръзки, виждайте красотата около себе си и я създавайте!“ – каза г-жа Христова. След това тя връчи награди за най-старателните зрелостници.
Абитуриентът Атанас Валентинов се обърна към г-жа Христова с думите – „Приемете искрените ни благодарности за търпението и подкрепата към нас. Бяхте един от малкото истински и добри хора, които откликнаха на нуждите ни във важен за нас момент“.
Г-жа Марияна Станчева излезе пред всички видимо развълнувана. По време на обръщението ѝ към учениците и родителите на няколко пъти очите ѝ се насълзяваха… „Преминахме по труден път и заедно израстнахме… Предстоят и трудни моменти, но тогава трябва да спазвате човешкото у вас. Обещайте ми, че ще излизате от всяка трудна ситуация с високо вдигната глава. Гордея се, че 4 поредни години ученици от нашия клас са удостоени с общинската награда „Ученик на годината в гимназиален етап“. Сигурна съм, че предстоят още много поводи да се гордеем с вас!“ – каза тя.
От името на кмета на община Долни чифлик Красимира Анастасова приветствие към зрелостниците поднесе зам.-кметът Станка Тодорова. „Съхранете този ден завинаги в сърцата си, за да ви напомня за чудния свят на детството. Превърнете трудностите в победи, а мечтите в реалност! Спомняйте си за моментите с вашите учители, които през последните 4 години са били ваша опора и вдъхновение! Днес вие отваряте голямата книга на живота, която всеки от вас ще допише сам“, заяви зам.-кметът.
Последва песента „Един неразделен клас“, изпълнена от Ивана Тодорова от IX Б клас.
Кристияна Стефанова и Атанас Атанасов споделиха мислите на зрелостниците в последните им мигове в училище. „През тези години ние пораствахме и помъдрявахме. Мечтаехме да бъдем свободни откъм задължения към училището и ето че този ден дойде. Сега разбираме, че вече не можем да бягаме от предстоящите ни отговорности пред бъдещето. Нашият клас е признателен и благодарен на нашите учители. Благодарности и на родителите – Обичаме ви безкрайно!, каза също през сълзи Кристияна. Тя благодари в рими на „нашия учител и втори родител – класния ръководител“ и я помоли за прошка за допуснатите грешки. Видимо развълнувани, зрелостниците отброиха на висок глас 12-те стъпки към успеха, след което прозвуча песента „Учителко любима“, изпълнена от Даниела Иванова от Х а клас, и всички се хванаха на танц.
От името на всички родители Красимира Драгнева благодари на учителите за всеотдайния им труд и търпение към децата. Тя пожела на абитуриентите да носят винаги в сърцата си и да помнят посланията и пожеланията на своите родители.
Тържеството завърши с веселите годишни номинации на зрелостниците, като всеки от тях получи грамота с лирично признание от съучениците си.
В края г-жа Христова удари последния звънец и… настана време за шампанското…
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.