Концерт-спектакъл по случай реставрирането на аксаковската местност Тракийска чешма ще се проведе тази неделя, 4 юли, от 10 до 17 ч. В музикалната програма участие ще вземат състави при НЧ „Просвета – 1905“, гайдари, танцови формации и др. В какво състояние бе познатата на аксаковци местност „Тракийска чешма“, разказа Тихомир Тодоров, съорганизатор на събитието, заедно с община Аксаково е инициатор на доброто дело.

Поругани паметници на културата от вандали, множество боклуци, това са само част от проблемите, с които са се сблъскали доброволците, които реставрираха тази местност, съобщава Радио Варна. Чешмата е била потрошена, но сега след намесата на доброволците е възстановена местността на около 90%.

Много хора са се включили с пари и с безвъзмезден труд, за да може познатата на аксаковци местност да придобие отново онзи вид, който помнят хората от преди.

Снимка: Тихомир Тодоров

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.