Иновативни и артистични, преподаватели и ученици от Националното училище по изкуствата събират тази вечер творческата си енергия в един мащабен проект. Той слага ефектен финал на трудната учебна 2019/2020 г. С изложба-концерт ще се освети и новата лятна сцена в двора на училището.

Румяна Петрова, директор на НУИ „Добри Христов" – Варна, споделя как се е родила идеята за новото артистично пространство и какво ще включва програмата тази вечер: „Винаги досега нашите зрелостници са имали своята изложба и своите концерти – в Радио Варна, в Градската галерия, във Варненската опера. Тази година всички тези събития по обясними причини не можаха да се случат, затова ние организираме изложба-концерт. С нея нашите великолепни зрелостници, които наистина са много силни, ще се изявят пред варненската публика. Те са страхотни художници и музиканти, сред тях е и малкият брат Зайранов – Александър, и още много други талантливи деца, на които желаем успех в старта на кариерата им.”

Куратор на изложбата е Йорданка Манева, заместник-директор на училището и дългогодишен преподавател по история на изкуството. А учителите, които водят зрелостниците тази година, са Красен Бербенков – живопис, Емануела Цонева и Георги Кенаров – графика, Светлан Стефанов – рекламна графика. Това са три групи от по осем зрелостника, които вече успешно положиха своите изпити и завършиха. По-голямата част от тях, почти всички продължават своята кариера с академично образование – някои у нас, други в чужбина. Много силен е випускът на изящните изкуства и графичния дизайн.

Силно присъствие тази вечер ще имат и музикантите. В концерта ще звучи както класическа, така и българска народна музика.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.