Смята, че любовта е много важно нещо в живота на всеки човек, защото е израснала в семейство, в което цари любов. Писането на стихове и разкази й носи удоволствие и кара мислите й да летят. В друг свят – този на литературата. Обича да чете и всеки месец си купува нова книга.

Тя е Себиле Миткова и е родом от авренското село Дъбравино. Сега е ученичка в 11 клас в СУ “Св. св. Кирил и Методий“ в Синдел. „Много добро дете е Себиле. Отличничка е и получава стипендия за отличен успех.“, разказа директорът на училището Светла Стойкова. Гордост е за цялата община Аврен, споделят всички, които са разбрали за успеха й.

Себиле взе участие в VII-я Национален литературен конкурс „И децата покоряват света. Покажи, че можеш!“, който се проведе в началото на тази година. Организатор на проявата беше Фондация "Шанс за децата и природата на България", от където предизвикаха всички пишещи млади таланти да се включат. В конкурса участваха български младежи на възраст от 15 до 20 години, живеещи в страната и в чужбина.

Разказът „Кончето“ на Себиле беше сред избраните 60 творби /от близо 1000/, наградени с правото да бъдат публикувани в специална книга, посветена на конкурса през месец май тази година.

Себиле сподели, че се е включила в конкурса благодарение на учителката й по български език и литература - госпожа Върбанова. Конкурсът е предизвикателство, защото условието е да разкажеш история в 10 изречения. Така се появява „Кончето“. История от живота. Преживяна, обикновена и ... с неочакван край.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.