Варна ще отбележи националния празник 3 март - Ден на Освобождението с редица прояви. Честването ще започне с тържествено издигане на националното знаме, последвано от полагане на цветя и венци, лекоатлетическа щафетна обиколка и концерт-спектакъл.

В 19:30 часа ще бъде тържествената заря-проверка на площада пред Катедралата.

Заради ограниченията, наложени от епидемиологичната обстановка, събитията няма да преминат по установения протоколен ред. Всички граждани и организации могат да поднесат венци и цветя при спазване на мерките за безопасност, като е предвидено озвучаване.

Програма за 3 март 2021 г. във Варна - Национален празник на Република България

10,00 – 10,30 ч. - Тържествено издигане на националното знаме

Място: пл. „Независимост“

От 10,30 до 11,30 ч. - Полагане на цветя и венци

Място: паметника на Граф Игнатиев

От 10,30 – 11,30 ч. - Полагане на цветя и венци

Място: Мемориален паметник на украинските войни, Морската градина

От 10,30 до 11,30 ч. - Полагане на цветя и венци

Място: Паметник на руските войни, Морската градина

12,00 ч. - Начало на 58-ма лекоатлетическа щафетна обиколката на Радио Варна

Място: Морската градина

13,00 ч. - Почетна обиколка организирана от варненските мотоклубове

Място: Катедрален храм „Успение Богородично“

13,30 ч. - Полагане на цветя и венци на Мемориал на руските воини освободители

Място: район „Вл. Варненчик“, местността Терасите

18,00 ч. - Концерт-спектакъл „Магията на българската музика и танц“, представен от учениците на НУИ „Добри Христов“

Място: ФКЦ – зала 1

19,30 ч. - Тържествена проверка - заря по случай 3 март

Място: пл. „Св. св. Кирил и Методий“
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.