Ню Йорк стана първият щат, който издаде изпълнителен указ срещу увеличаващите се масови стрелби. Само през уикенда на националния празник 4-ти юли, са регистрирани 51 стрелби.

Документът, подписан от губернатора Андрю Куомо, ще насочи повече от 138 милиона долара за програми за превенция. Той идва само дни след като американските медии съобщиха, че през последния уикенд при стрелби в страната са загинали 200 души.

През март ФБР публикува статистика, която показва 25-процентно увеличение на смъртните случаи, а президентът Джо Байдън оповести стратегия за борба с насилието с оръжие, съобщава NOVA TV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.