За седма поредна година Центърът по остеопороза и остеометрия в ДКЦ “Чайка” провежда традиционната пролетна кампания, посветена на нежния пол. “С грижа за дамите” дава възможност за изследване на костната плътност с най-модерния ДЕКСА скенер в Източна България.


Условията на кампанията предвиждат преференциална цена от 20 лв. за една контролна зона като пациентите имат възможност да изследват няколко зони. Посещенията се планират с предварително запазен час на следните телефони:
052 / 803-900
0888 / 088-991
0892 / 604-172

Кампанията стартира на Женския празник – 8-ми март, но записванията са вече в ход и продължават до Благовещение (25-ти март).

Тази година инициативата протича при засилени противоепидемични мерки. Помещенията и апаратурата се дезинфекцират след всяко изследване, а струпването на хора е невъзможно, благодарение на графика с предварителни записвания. Центърът е с отделен вход и индивидуална чакалня, които нямат връзка с останалите кабинети в ДКЦ „Чайка“.

Безспорно най-актуалната тема и за момента си остава глобалната пандемия, която преобърна живота на мнозина. Продължителната изолация, ограничените социални контакти и дните, прекарани вкъщи се отразяват негативно както на психическото, така и на физическото здраве. Поради страха от заразяване, периодичните профилактични здравни прегледи при доста хора останаха на заден план. Това, в комбинация с обездвижването и стреса води след себе си редица проблеми.

Анализирайки статистическите данни от различните скринингови инициативи на Центъра по остеопороза, прави впечатление покачването на процентът на засегнатите от коварното заболяване. Едва при 30% от изследваните близо 8000 души се наблюдава нормална костна плътност. Почти толкова е и делът на диагностицираните с остеопороза – 29%. Останалите 41% от пациентите попадат в групата на Остеопения, или намалена костна плътност.

Именно в етапа на Остеопения е трябва да се вземат мерки и да се започне подходящо лечение, за да се избегнат бъдещи негативни последици.

Остеопорозата е прогресивно заболяване на скелета, при което костната плътност намалява, а костите стават крехки и чупливи. Заболяването се среща 5 пъти по-често при жените, особено след настъпване на менопаузата. Болестта се определя като „тихата“ епидемия на века, а причина за това е безсимптомното ѝ развитие. Загубата на костна плътност протича скрито и, ако не бъде изследвана, остеопорозата може да остане незабелязана с години.

Един от основните рискови фактори за развитие на заболяването е наследствената обремененост. При наличие на майка или баба с остеопороза, профилактичните изследвания трябва да започнат на по-ранен етап – след 40 годишна възраст . Негативно влияние, освен това, оказват и небалансираното хранене, недостатъчният прием на витамин D и калций, тютюнопушенето, прекомерната употреба на кафе и алкохол, обездвижването както и някои лекарства.

Единственият сигурен и признат метод за диагностика е ДЕКСА-изследването. За съжаление, Здравната каса у нас не го покрива, макар то да е задължително изискване при назначаването на лекарства. За това изследване все още няма направления и то е възможно само като платена услуга.

Всички, записали час за изследване на костна плътност в рамките на кампанията „С грижа за дамите“, ще имат възможност да ползват преференциалната цена от 20 лв. за изследване на една контролна зона – лумбални прешлени, тазобедрена става или предмишница.
Часове може да се резервират и онлайн на Фейсбук профила на Центъра по остеопороза и остеометрия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.