Петнадесет пълнометражни и шестнадесет късометражни филма се конкурират за наградите на 40-ия Фестивал на българския игрален филм „Златна роза“. Той беше открит тази вечер във Варна.

Част от отриването на 40-то юбилейно издание бяха невероятните изпълнения на формация Junior band. Бандата е популярна със своя младежки състав, който през 2021 г. стана първи подгласник в шоуто „България търси талант".

Тази година организаторите предлагат силна селекция от филми на български творци и копродукции с българско участие, изложба, посветена на популярни актьори, представяния на книги, кръгли маси и дискусии, концерти, партита, срещи с любими звезди.

Конкурсната програма за късометражно кино се състои от 16 заглавия. Тя ще бъде оценявана от жури с председател критикът Ингеборг Братоева-Даракчиева, професор в сектор „Екранни изкуства“ в Института за изследване на изкуствата при БАН и гост-преподавател в Софийския университет, експерт в национални комисии за игрално, документално и анимационно кино към НФЦ и БНТ. Нейни помощници ще бъдат режисьорът Мартин Негрев и поетесата и журналист Силвия Недкова.

В допълнителната селекция „Открити хоризонти“ ще участват най-новите български филми, подбрани от селекционна комисия в състав: Ивайло Пенчев, Людмила Дякова и Христо Христозов.

Тази година, освен новата визуална идентичност на фестивала, на церемонията по награждаване ще се връчва статуетка с чисто нов, красив и метафоричен облик. Създател на модела е Nadia Rozeva от Nadia Rozeva ART Medals – скулптор, бижутер, куратор, сътрудник на списание The MEDAL на Британската медална асоциация. Има няколко самостоятелни изложби в САЩ , Япония и България, както и множество участия в групови изложби в България, САЩ, Канада, Франция, Обединеното кралство, Португалия, Япония, Финландия и др.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.