Срещата на Г-7 съвпада и с деня, за който е насрочено официалното празнуване на рождения ден на британската кралица Елизабет II.

По време на форума 95-годишната кралица почерпи с торта, която настоя да разреже сама, при това с церемониален меч.

Елизабет Втора всъщност е родена на 21 април, но по традиция отбелязва рождения си ден с пищен парад в Лондон. За втора поредна година, обаче, той не се състоя.

Церемония все пак имаше, макар и скромна, съобщава БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.