С 30 на сто ще се повишат заплатите на над 6000 работещи в системата на здравеопазването на първа линия в условията на епидемията на коронавирус, каза пред журналисти министърът на здравеопазването Костадин Ангелов.
До края на годината ще бъдат отпуснати и над 100 млн.лв., за да могат работещите да получат и чисти 1000 лв. над възнагражденията си, обясни той.
Медиците на първа линия ще получат и ваучери за почивка на стойност 210 лв. По думите на министър Ангелов, до края на годината за системата на здравеопазването ще бъдат осигурени над четвърт милиард лева.
Заплатите ще бъдат увеличени на работещите в РЗИ-тата, държавните психиатрични болници, в центровете за трансфузионна хематология, в Националния център по заразни и паразитни болести и др.
За 44 лечебни заведения със структури за лечение на пациенти с инфекциозни болести ще бъдат предоставени над 9 млн.лв.
Общинските болници ще бъдат подпомогнати с 19 млн.лв., обмисля се и повишаване на средствата за работещите в извънболничната помощ.
Очаква се от 1 август да бъдат увеличени цените на клиничните пътеки с 10 процента.
Министерството на здравеопазването е закупило над 300 апарата за дихателна реанимация, разпределени в университетските и държавните болници, като предстои закупуването на такава апаратура и за общинските болници
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.