От РЗИ - Варна съобщават, че за периода 29.04.2021 г. – 13.05.2021 г. са издадени общо 2433 предписания за поставяне под карантина на положителни на COVID-19 лица, контактни и дехоспитализирани след проведено болнично лечение. Няма наложени административни санкции.

За същия период във всички ваксинационни пунктове в област Варна са поставени общо 19 547 дози, от които с първа доза са ваксинирани 7597 лица (7043 с Пфайзер, 487 с Модерна и 67 с Астра Зенека), а с втора на Пфайзер, Модерна и Астра Зенека общо 11950.

От тях за същия период, във връзка с осигурен "зелен коридор" за имунизиране, са ваксинирани с първа доза – 2369 лица, а с втора доза – 2574. Общо направени – 4943 дози.

За изтеклата седмица за гр. Варна и област Варна лабораторно доказани положителни на COVID- 19 са 965 лица срещу 692 лица от предходния период.

Починали пациенти с COVID-19 са 97 лица.

На Летище Варна, за периода са пристигнали 6948 пътника, от тях 4191 са предоставили отрицателни резултати от РСR и антигенни тестове за COVID-19. Връчени са 2109 предписания за поставяне под 10-дневна карантина на лица пристигащи на територията на България.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.