За изтеклата седмица (15.01.2021 г. – 21.01.2021 г.) за гр. Варна и област Варна лабораторно доказани положителни на COVID-19 са 143 лица срещу 266 лица от предходната седмица. Това съобщават специалистите от РЗИ - Варна.

През седмицата те са извършили имунизация срещу COVID-19 на медицински работници, работещи в COVID отделения и от лечебни заведения за извънболнична помощ.

С ваксината на „Пфайзер“ бяха ваксинирани 307 медицински служители. Извършени са 176 епидемиологични проучвания на съмнителни и положителни на COVID-19 лица и лица с други инфекциозни заболявания. Издадени са общо 471 предписания за поставяне под карантина на положителни и контактни лица на COVID-19. Няма наложени административни санкции.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.