От РЗИ - Варна съобщават, че за периода 29.01.2021 г. ÷ 04.02.2021 г., служители на отдел ДЗК извършиха проверки на 137 обекта, от тях 3 са съвместни с представители на ОДБХ - Варна, КЗП и ОД на МВР-Варна. Те са в изпълнение на разпоредените противоепидемични мерки,

За гр. Варна и област Варна лабораторно доказани положителни на COVID- 19 са 191 лица срещу 159 лица от предходната седмица. Извършена е имунизация срещу COVID-19 на медицински работници, работещи в COVID отделения и от лечебни заведения за извънболнична помощ.

С ваксината на „Пфайзер“ бяха ваксинирани 740 лица.

Проверките са извършени в детски градини и здравни кабинети, кухненски блок и пералня към тях, център за работа с деца, търговски център тип МОЛ, хотел, открити и закрити плувни басейни, кол център, фитнес, СПА център, салони за красота, офис, оптики, селскостопанска аптека, заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения – кафе – барове, магазини за хранителни стоки и др.

Служители на отдел ДЗК са извършили 112 епидемиологични проучвания на лица с установени положителни PCR тестове и бързи антигени тестове за COVID-19. През отчетния период са обработени 3 жалби, 1 сигнал и 2 запитвания от граждани.

Служители на отдел ДЗК са включени в графика на Летище Варна. За периода са пристигнали 1077 пътника. 434 пътници са предоставили отрицателни РСR теста за COVID-19. Връчени са 643 предписания за поставяне под 10 дневна карантина на лица пристигащи на територията на България, които не са представили РСR тестове за COVID-19.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.