През почивните дни на входа на Морската градина във Варна ще има екип от РЗИ, който ще ваксинира желаещите. Подобни екипи ще работят от вторник до неделя от 11 до 18 часа и пред два от моловете в града. Желаещите да се ваксинират ще избират между четирите препарата, разрешени за употреба у нас.

Мобилни екипи от Регионалната здравна инспекция във Варна ваксинират и жители на отдалечени населени места в областта. Днес те са в община Вълчи дол. Приоритетно още се ваксинират пенсионерите,хората с увреждания,персонала на социалните домове, учители, служители в туристическите комплекси.

РЗИ – Добрич организира временни мобилни пунктове за ваксиниране срещу Ковид- 19. В събота и неделя ваксинират на входа на Двореца в Балчик от 9.30 до 14.30 ч.. на 5 юни в Добрич, пл. Свобода №10 от 09.00 ч. до 16.00 ч. И двата пункта разполагат с достатъчно количество от всички видове ваксини срещу Ковид- 19. Всеки гражданин, който пожелае, ще бъде приет и ваксиниран в двата пункта, уверяват здравните власти.

В Бургас започва ваксинация на открито в Морската градина. Тази събота и неделя от 9 до 17 часа желаещите могат да избират между четирите разрешени у нас ваксини. Ще бъдат издавани и сертификати на място. Успоредно с ваксинацията на открито в Бургас продължават да действат зелените коридори в онкодиспансера и в медицински център „Св. Николай Чудотворец“ в областната болница. Последният работи всеки ден до 23 часа, съобщава радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.