Снимка: Архив / БГНЕС

Регионалната здравна инспекция във Варна организира временен имунизационен пункт за ваксиниране срещу COVID-19 на входа на Морската градина на 25 и 26 август (четвъртък и петък). Работното време на пункта е от 9.00 до 11.00 ч. и от 16.00 до 21.00 ч.

От РЗИ уточниха, че в сградата на инспекцията започна извършването на безплатно тестване с бързи антигенни тестове за Covid-19. Кабинетът се намира в сградата на РЗИ, ниско тяло, ул. „Брегалница" 3 (вход от паркинга).

Работно време: всеки работен ден от 9:30 ч. до 11:30 ч.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.