Заболеваемостта във Варненска област от Covid-19 се увеличава плавно, през миналата седмица тя е била 12,5 на 100 000 души, а днес е 17,7 на 100 000, съобщи д-р Дочка Михайлова - директор на РЗИ, цитирана от Радио Варна. Стана ясно, че има и нови случаи на заразени с новия Делта щам.

Има изнесени данни за 4 случая, каза още тя, като уточни, че резултатите стигат до РЗИ след известно време и вероятно заразените вече са минали периода на карантина и са сред обществото. Лабораториите имат ангажимент да изпращат 10% от всички взети положителни проби в Националния център по заразни и паразитни болести, където се правят анализите, обясни тя.

90 души са се ваксинирали през почивните дни в мобилния кабинет на входа на Морската градина - съобщи още д-р Михайлова. През следващата седмица ще бъдат открити пунктове за ваксиниране и в един от моловете на Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.