Няма коректен отчет на излекуваните лица,съобщиха от РЗИ-Варна. По протокол лабораториите трябва да записват нужната информация за обратна връзка с изследвания човек, но в много случаи няма посочени контакти.

От РЗИ изпитват трудности да намерят заразените лица, а чрез тях и контактните. Помагат им от полицията, като издирват телефоните на заразените.

Когато едно лице е преведено под карантина, след 10 дни тя следва да е отпаднала. Само в случаите, в които заразеният е заболял и не е в добро състояние, бива хоспитализиран, а след изписването му той бива отново поставян под изолация за 14 дни.

Личните лекари трябва да добавят тази информация, дали след изтичането на 10-те дни, пациента има оплаквания. В случай,че той няма такива, бива освобождаван от карантина, а информацията, че той е излекуван, е нужно да бъде попълнена в системата.

Такава е схемата на хартия. На практика това не се случва и личните лекари просто не въвеждат информацията, което пък води до некоректен брой излекувани. След заповедта на министъра на здравеопазването, да не се прави контролен PCR, данните се губят и не се отразяват регулярно.

За последните 24 часа, по официални данни в системата е излекуван само един пациент във Варна.

За последното денонощие са регистрирани 301 нови случая на лица от област Варна, с положителни проби за COVID-19.

Новите случаи са от различни възрастови групи, в семейни огнища и с дифузно разпространение. Починали са 5 лица, като общия брой на починалите лица достигна 87.

Общо за област Варна случаите с регистрирани положителни проби за COVID-19 в информационната система достигнаха 5 035.

Хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ са 206 пациенти, с леки или без симптоми на домашно лечение са 3239 лица, излекувани са 1503 лица.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.