"През август се забелязва тенденция на понижаване на разпространението на коронавирус на територията на област Варна. Това сочи анализ на данните за летните месеци", съобщи д-р Елена Генева, зам .-директор на РЗИ - Варна. За последното денонощие са установени 7 нови случая.


Броят на новозаразените за седмицата е малко по-висок от този на предходната – 71 души. През последните седем дни битката със заболяването са загубили 5 човека. Те са от възрастовата група 75-80 години, но не са свързани с домове за стари хора.

"Няма регистриран случай на заразен турист по Северното Черноморие", допълни д-р Генева., но веднага припомни, че има 36 души, които са с установена коронавирусна инфекция в курорта "Златни пясъци", но това хора от кухненския персонал на различни заведения към няколко хотела.

В тази връзка са предприети всички противоепидемични мерки срещу разпространението на заразата и са извършени последващи проверки от здравните власти в обектите, уточниха от РЗИ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.