Снимка: Dobrich Media

За изтеклия период 7-дневен период за Област Варна лабораторно доказани с положителни на COVID-19 са 621 лица, срещу 808 лица от предходната седмица, съобщиха от РЗИ - Варна. .

В техния имунизационен кабинет през този 7-дневен период са извършени 344 имунизации срещу COVID-19, 1 лице е имунизирано срещу жълта треска и 6 лица срещу хепатит Б.

Извършени са 657 епидемиологични проучвания на положителни на COVID-19 лица и на 52 лица с други инфекциозни заболявания. Издадени са общо 813 броя предписания за поставяне под карантина на положителни на COVID-19 лица, контактни лица и хоспитализирани.

Няма наложени административни санкции.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.