За област Варна, за 14-дневен период, към дата 26.01.2022 г., коефициентът на заболеваемост е 1613,8 на 100 000 население, а днес е 1692,3 на 100 000 население. Това съобщиха специалистите от РЗИ - Варна. Общ брой положителни лица с COVID-19 за периода – 4388, за днес - 834.

Брой починали за периода – 41 (общият брой е 2420), като за последното денонощие са регистрирани 4 лица, починали с COVID-19. Медицински специалисти, регистрирани с положителен резултат за COVID-19 - общо 18, от които: лекари – 5, специалисти по здравни грижи – 6 и друг медицински персонал - 7.

Към 9.00 ч. днес в лечебните заведения на територията на Варненска област има общо 270 заети (242 за неинтензивно и 28 за интензивно) и 273 свободни легла (244 за неинтензивно, (от които 12 за деца) и 29 за интензивно лечение за възрастни) за лечение на COVID-19. Всичко разкритите легла са 543, от които 486 за неинтензивно (460 за възрастни и 26 за деца) и 57 за интензивно лечение.

За периода в лечебните заведения на варненски регион са приети с ковид 199 лица, от които 27 са ваксинирани с пълен ваксинационен курс (13 с Пфайзер, 10 Janssen, 2 Moderna и 2 AstraZeneca) 1 с незавършен ваксинационен курс с ваксината Пфайзер и 1 с незавършен ваксинационен курс с ваксината Moderna.

За отчетния период на територията на област Варна са карантинирани 191 класа в 52 училища и 42 групи в 32 детски заведения. В присъствена форма на обучение са 29 828 ученици. След извършване на бързи антигенни тестове на учениците 40 са били с положителен резултат, от които 36 с потвърден резултат в сертифицирана лаборатория.

Няма промяна в броя ученици, които се обучават присъствено със сертификати за ваксинация, преболедуване и наличие на антитела. Изследвани са 1625 педагози, при които има 47 с установен положителен резултат. Шест положителни резултата има и при тестваните 775 лица от непедагогическия персонал. На ротационен принцип към момента са 12 училища, от които 11 са в община Варна и 1 в община Белослав. В обучение в електронна среда са 7 училища в община Варна.

От подадената информация от РУО 2% са отсъстващите ученици с диагноза COVID-19, а с поставени други диагнози отсъстващите ученици са 12%. Общо 13% са заболелите лица от педагогически и непедагогически персонал по здравословни причини.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.