За изтеклата седмица за гр. Варна и област Варна лабораторно доказани положителни на COVID- 19 са 271 лица срещу 191 лица от предходната седмица. В имунизационният кабинет през отчетния период са преминали 411 лица, от които имунизирани с ваксината на „Пфайзер“ са 407 лица. Това показват данните на специалистите от РЗИ - Варна за периода 05.02.2021г. – 11.02.2021 г.

Те допълват, че за този период се извърши имунизация срещу COVID-19 на медицински работници, работещи в COVID отделения и от лечебни заведения за извънболнична помощ, учители, хора от социални домове, университети.

Извършени са 56 епидемиологични проучвания на съмнителни и положителни на COVID-19 лица и лица с други инфекциозни заболявания. Издадени са общо 536 предписания за поставяне под карантина на положителни и контактни лица на COVID-19. Няма наложени административни санкции

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.