Пред посланика на Германия в Русия е бил изразен решителен протест във връзка със ситуацията около Алексей Навални. Това съобщиха от пресслужбата на руското министерство на външните работи.

На посланик Геза Андреас фон Гайр, който беше извикан в министерството на външните работи, е било заявено, че Германия отправя към Русия голословни обвинения и ултиматуми в контекста на заболяването и хоспитализирането на Навални и че Берлин използва възникналата ситуация като повод за дискредитиране на Москва на международната арена.

Руската страна е настояла да получи конкретен и подробен отговор на изпратеното от генералната прокуратура на Русия до германските власти запитване.

По-рано министърът на външните работи Сергей Лавров също разкритикува поведението на Берлин.

"Не ни устройва реакцията на нашите закономерни, законни и легитимни изисквания за изпълнение на задълженията по междуправителственото споразумение за правна помощ. Не ни устройва и абсолютно неприемливия тон, с който позицията на германската страна достига до международната общност", посочи Лавров.

Отсъствието на отговор ще се разглежда като отказ на Берлин от установяване на истината в рамките на обективно разследване, а неговите предишни и по-нататъшни действия – като „груба и враждебна провокация срещу Русия“, заявяват от външното ведомство и предупреждават:

"Последиците от подобна политика ще са за сметка на германските власти и техните съюзници в Европейския съюз и НАТО".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.