Азовско море ще получи статут на вътрешен водоем на Руската федерация, който не е обект на международното законодателство. Това обяви депутатът от Държавната дума от Кримския регион Михаил Шеремет пред РИА Новости, съобщи Агенция „Фокус”.

Азовско море стана изключително вътрешно море на Руската федерация, след като през 2022 г. към него се присъединиха нови региони: Херсонска и Запорожка области, както и ДНР. Преди това морето се смяташе за вътрешни води на Русия и Украйна.

"В Държавната дума е внесен законопроект, предназначен да осигури на Азовско море статут на изключително вътрешно море на Руската федерация, което вече не е подчинено на действията и принципите на международното законодателство, тъй като исторически справедливостта възтържествува и Украйна загуби статута на крайбрежна държава тук“, подчерта Шеремет.

По думите му съответната комисия на Държавната дума вече е одобрила законопроекта.

"Взето е ясно положително решение. Ще се опитаме да приемем този законопроект до края на годината, за да стане закон“, допълни Шеремет.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.