"Две кризи – здравната и миграционната ще доминират обществения дневен ред през есента. Тяхното овладяване изисква организация, усилия и финансов ресурс", отбеляза президентът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност на тема: „Необходими финансови мерки за преодоляване на потенциална здравна и социално-икономическа криза от пандемията от COVID–19. Мерки за противодействие на засиления миграционен натиск през границата на Република България с Република Турция“. 

"Служебното правителство успя да осигури необходимите финансови средства в хазната. За да може обаче тези пари да стигнат до болниците, до границата, до нуждаещите се, до медицинските специалисти, до работещите и предприемачите в условия на криза до пенсионерите, до хората, които охраняват границата, Народното събрание трябва да актуализира бюджета. Затова и свиках днешния Консултативен съвет за национална сигурност.

Въпреки проведените задълбочени дискусии не постигнахме консенсус. Болшинството парламентарно представени политически партии считат, че дебатът за бюджета може да се води единствено в Народното събрание. Аз от своя страна считам, че това е въпрос, касаещ пряко националната сигурност. Въпрос, който изисква максимална мобилизация и консолидация вътре в Народното събрание, която за съжаление всички виждаме, не е налице, особено при високия риск този парламент да не може да актуализира бюджета поради недостиг на време при неуспешно поприключване на конституционната процедура за съставяне на правителство.

Ако този парламент си тръгне без да актуализира бюджета, няма да има средства за закупуване на необходимите лекарства и консумативи, няма да има средства за допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, няма да може да бъде продължена мярката „60 на 40“ и други мерки за запазването на трудова заетост на наети лица при работодатели и самоосигуряващи се, няма да се изплаща месечна целева помощ на семейства с деца до 14-годишна възраст, няма да има средства за усилване на охраната на държавната граница при един все по-растящ миграционен натиск, няма да бъдат възстановени средствата, взети от МВР, при активиране на Covid-буфера, което ще постави Министерството на вътрешните работи в невъзможност да покрие разходите за персонал и издръжка за декември, без да се отчитат потенциалните допълнителни разходи, свързани с увеличения миграционен натиск, няма да се изплаща пълният размер целеви помощи за отопление на над 333 хил. лица и семейства, няма да се изплаща пълният размер по Механизма „Лична помощ“ на над 42 хил. лични асистенти за хора с увреждания, няма да има индексация на пенсиите и стотици хиляди пенсионери ще останат под прага на бедност в условията на непрекъснато растящи цени.

В тази обстановка служебният кабинет ще бъде с вързани ръце. Няма да може да ползва тези осигурени в хазната финансови средства, а българите за пореден път ще изнесат кризите на свой гръб", каза още Радев.

В изявлението си след заседанието на КСНС, президентът коментира още една тема: "В последните дни българите бяха шокирани от изтеклите записи от миналото лято, запечатали насилието на униформени служители на реда над цивилни граждани. Това е акт, който заслужава вниманието на цялото общество и аз приветствам решението на председателя на българския парламент да свика извънредно заседание на Народното събрание по темата. Приветствам и решението на министъра на вътрешните работи да отдаде заповед за проверка на досегашните проверки за разследването на този случай. В този казус трябва да се извърши внимателна преценка на всички факти и отговорности. Трябва да се установи цялата верига на отговорност от извършителите, от насилниците, до администраторите и политиците, разпоредили или допуснали насилието. Или такива, прикрили насилието. Защото в този акт ние трябва да реагираме като демократично общество, което не бива да позволява по такъв грозен начин да се тъпчат конституционните права на българските граждани. Трябва да се извърши проверка дали са били ангажирани частни охранителни структури в охраната на протеста и в разправата над протестиращи и по чие разпореждане. Необяснимо е и бездействието на прокуратурата по този казус.

През септември очакваме посещение на мониторинговата група за демокрация към Европейския парламент. България трябва да отстои своята репутация като европейска демокрация, в която гражданите могат да разчитат на върховенството на закона. А не тази репутация да бъде поставяна под въпрос. Отговорността за насилието трябва да се реализира в съответствие със закона". 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.