Министерството на здравеопазването на Румъния обяви епидемия от дребна шарка (морбили) на национално равнище, за да направи възможна ваксинацията на деца на възраст между девет и 11 месеца, както и на неваксинираните, на фона на тревожно нарастване на случаите на морбили и големия брой хоспитализации на заразени деца в педиатричните и инфекциозните болници, съобщи БТА, позовавайки се на агенция Аджерпрес.

В момента са регистрирани близо 2000 случая на дребна шарка в национален мащаб в 29 окръга, уточни министерството на здравеопазването.

Съвместно със семейните лекари, министерството ще организира също информационна кампания сред родителите за програмата за ваксинация.

Дребната шарка (морбили) е инфекциозно заболяване, което се предава лесно сред неваксинирани деца, а понякога протичането на болестта е тежко и предизвиква усложнения, посочва министерството на здравеопазването и допълва, че ваксинационното покритие срещу морбили с първа доза е 78 процента на национално равнище, а с втора доза – 62 на сто. Ведомството уточнява, че през последните повече от 10 години ваксинационното покритие срещу дребна шарка постоянно намалява.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.