Снимка: Пламен Гутинов / АРХИВ

Североизточното мото общество започва благотворителна инициатива в помощ на възрастни хора и социалнослаби семейства, информира Радио Варна.

От утре рокерите ще събират продукти от първа необходимост, както и дрехи, и обувки, които по Коледа ще бъдат разпределени измежду нуждаещите се.

Тази година инициативата започва по-рано, защото първоначалната идея е била да се помогне на пострадалите възрастни хора от дома в село Рояк, каза Джако Лазаров от варнеския мото клуб "Диви Деца".

След като става ясно, че необходимото за възрастните хора, които пострадаха при пожара, е осигурено, мотоциклетистите насочват благотворителността си в друга посока.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.