Новата учебна година ще започне със засилени противоепидемични мерки, но все пак има както учители, така и родители, за които училището остава рисково място и е по-добре да се продължи с часовете онлайн.

Това стана ясно по време на дискусия в студиото на „Тази сутрин“ по bТВ с участието на Мариана Евтимова – майка на две деца, председателя на синдикат „Образование“ в КТ „Подкрепа“ Юлиян Петров и учителя и образователен експерт Петър Велков.

До момента 1500 родители са подписали искането да се запази възможността за учене от вкъщи. „Ние не сме за изцяло онлайн обучение, искаме децата на хората, които се притесняват, да могат да учат онлайн“, подчерта Евтимова.

Тя посочи, че например първолаците все още не могат да се пазят и за малките деца е много трудно да стоят непрекъснато с маска.

„Никой родител не е виновен, че децата му имат придружаващи заболявания. Никой родител не е виновен, че в семейството му има хора, които са изключително рискови. Ние лишаваме тези деца от достъп до качествено образование, като не даваме възможност на родителите за избор на дистанционна форма, която е много по-качествена от възможността, която единствена се дава в момента – за самостоятелна форма на обучение“, коментира и Велков.

Евтимова допълни, че самостоятелната форма е „изхвърляне на детето, оставяне на родителите сами да се оправят с него“, докато онлайн то ще се чувства част от класа.

Синдикалистът Петров посочи, че от направените анкети се вижда „един немалък страх“ и у учителите да влязат и да преподават редовно. В същото време той подчерта: „В начален етап дистанционното обучение никак не е препоръчително по куп причини – Австрия и Дания започват присъствено“.

По думите му до началото на учебната година ще бъдат приети два комплекса от мерки на МОН и МЗ. „Нека не лишаваме децата от качествено образование – едно не дотам обмислено и в рамките на страха взето решение от родителя лишава детето от нещо много важно“, бе категоричен, цитиран от “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.