В навечерието на Международният ден на детето – 1 юни, кметът Благомир Коцев и заместник кметът по образованието Павел Попов откриха изложбата „Деца, които мислят за неща, които ги няма“.

От днес рисунки, изобретения и приложни произведения на варненски деца на възраст между 3 и 7 години, са изложени върху самите прозорци на сградата на Община Варна и на Информационния център, който се ползва от граждани. Изложбата дава възможност малките творци да облекат в нов смисъл сградата на администрацията.

Град, който е добър за живеене за децата е добър за всички хора. Вдъхновен съм от невероятните детски идеи за развитието на Варна и администрацията. Изумително е, колко точни съвети и наблюдения могат да предложат най-малките. С тези думи кметът Благомир Коцев откри детската изложба. От всички детски разсъждения, той подкрепи твърдението, че „възрастните трябва да се наспиват добре“ и шеговито се съгласи с това, че „човек понякога мисли, мисли и нищо не измисля“.

Кметът Коцев напомни на всички малки участници, на родителите и гостите на събитието, че през уикенда, централната част на града ще бъде затворена за автомобили, за да се даде път на детските игри, свободното общуване и удоволствието от пешеходните разходки. По думите му идеята за осигуряване на нови пешеходни пространства, свободни от коли и вредни изпарения в централните зони на Варна, няма да бъде еднократен акт. Тя ще се превърне в тенденция по пътя към осигуряване на модерна и спокойна градска среда.

В основата на изложбата „Деца, които мислят за неща които ги няма“ стои куражът да възприемаме децата не като обекти на преподаване и възпитание, а като носители на изследователско мислене, свобода и творчески дух, като извънредно важни хора за нашето общество, разказват организаторите.

Посланието, което носи изложбата „Деца, които мислят за неща, които ги няма” е, че децата са граждани тук и сега, а не в бъдеще време. Те могат да конструират гледни точки отвъд общоналожените социални модели и са способни да ги отстояват публично. Инициативата насърчава от най-ранна възраст колаборативното, творческото и критично мислене извън съществуващите схеми на познатото.

„Истинската демокрация е тогава, когато човешките хоризонти се отварят към хората, които са били изключвани. Неповторимото при децата е, че когато те общуват и се изразяват, се усеща нишката, която свързва всички ни, защото те не приемат отношенията между хората и властта като транзакция, подчерта Павел Попов на откриване на изложбата. Той допълни, че иска да се чува гласът на децата, защото това е основата, която вдъхновява възрастните.

Организатор на събитието е Фондация за детско развитие „Калейдоскоп”, съвместно с Община Варна. Необикновената изложба може да бъде видяна от жителите и гостите на града през целият "детски" месец юни.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.