Над 80-килограмов сом изтеглиха рибари от водите на язовир "Жребчево". Гигантският екземпляр е хванат в понеделник. Дължината му е над два метра.

Рибата се е закачила на въдицата на Белчо Белчев от Гурково. На помощ му се притекли неговите приятели, които близо час се потили, за да изтеглят трофейния екземпляр, предаде Нова телевизия.

Сомът-гигант е пуснат отново във водите на язовира, след като компанията си е направила снимки за спомен. Дългогодишните рибари, споделят, че това е най-големият улов, който са осъществявали досега. Другият голям сом също бил уловен тази година, но бил със скромните едва 65 килограма.

Язовир „Жребчево" през последните месеци е с доста намален обем, като водата е под 50% от нивото на водното съоръжение, припомня “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.