Рибари от Бургас излизат с лодките си на мълчалив протест. Причината за него са политически обвинения относно законови промени, свързани с тях.

Причината за недоволството е реакция на Христо Иванов относно закона за промени, които ще въведат режим на търпимост за рибарски селища като бургаското Ченгене скеле.

Постройките там се водят незаконни, а депутати от ГЕРБ пък внесоха предложения, които да дадат спокойствие на обитателите им. Политикът заподозря обслужване на други интереси, че с това ще се легализира незаконна постройка на брега на „Росенец“ до т. нар. летни сараи на почетния председател на ДПС Ахмед Доган.

Димитър Янчев от сдружение „Морски сговор“ на Ченгене скеле коментира:

„Този текст беше насочен срещу сараите на Доган и срещу депутатите, които го внесоха с твърдението, че по този начин се узаконяват сараите на Ахмед Доган, което за нас е просто неприемливо, текстът е изключително прецизиран, много юристи работиха, така че да се отнася само и единствено за рибарското селище и то не за друго, там има хиляда лодки, които Бургас не може да прибере никъде“, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.