От 35 лева започват кувертите за заведения във Варна за 14 февруари и стигат до няколко стотин лева, като в тази сума влиза и нощувка, тематична декорация на стая и други бонуси. Това каза за Moreto.net председателят на Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите във Варна Павлин Косев.

„От година на година клиентите търсят все по – различни предизвикателства и нестандартни преживявания за празника. Ресторантите и хотелите обособяват кът на влюбените, където да могат да се снимат. В някои хотели се предлага индивидуална вечеря в стаята, декорация с рози, розови листчета и свещи. Включва се програма с известен изпълнител“, каза Косев.

Според хотелиера няма отлив в техния сектор въпреки инфлацията. Дори смята, че интересът към отбелязване на празника е дори по- голям спрямо предходните години. На мнение е, че хората са зажаднели за подобни преживявания след дългата изолация и ограничения. Счита, че високи цени в сферата няма, ако има потребители, които с желание се възползват от тях. Казва, че самите хотелиери се стремят да се адаптират към ситуацията с инфлацията като предлагат различни варианти на пакети, така че да има и по-бюджетни и такива за по-платежоспособни клиенти.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.