Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ - Варна, представя Александър Капричев - един от варненските художници, оставили ярка следа в пластичния живот на морската столица и България.

Защото живописта и рисунките на Капричев все така вълнуват ценителите със своята лирична абстрактност. Изложбата се откри днес, 7 август, и е посветена на 75-годишнината от рождението на художника. Включва живопис, рисунки, стенопис и монументален текстил.

Творецът си тръгна ненадейно от този свят през 2008 г., но работите му продължават да присъстват в самостоятелни и колективни изложби в България и по света. Благодарение на посветеността на неговото семейство и на подкрепата на галерии и колекционери те остават като неоценим дар.

При откриването изкуствоведът Пламена Димитрова - Рачева, директор на ГХГ – Варна, представи творчеството на Александър Капричев и подчерта, че изложените тук произведения се показват за първи път в изложба – рисунки – малки ескизи със син писец към негови живописни и декоративно-монументални произведения, живописни платна, обхващащи зрелия период от творчеството на художника между 1996 и 2006 г.

Има и една колекция живописни платна, свързани с музиката от 1992 г., няколко проекта, свързани със стенописи и стъклопис, реализирани през 1980-те години в оригинал и принт, гоблени предназначени за публични пространства.

Присъства и богат документален снимков материал, свързан с ателието на художника във „Вулкан“, дело на Александър Николов и снимки от ателиетата в Лестър и Бирминган, където художникът работи до 2006 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.