Над 117 000 лв. са наложените глоби на сметопочистващата фирма във Варна през последните седмици заради проблемите със сметопочистването, съобщи Тодор Колев, директор на дирекция „Екология и опазване на околната среда“ към Община Варна. Той допълни, че проблемите са овладяни, а фирмата работи на 3-сменен режим. Решен е техническият проблем с повредените машини, вчера пристигнаха 7 нови преси, изпратен са допълнителни екипи, поетапно ще бъдат подменени и кошчетата за отпадъци, заяви Лилия Христова, представител фирмата по почистване ЗМБГ. Тя допълни, че на територията на града работят 23 машини.

Нека не се спекулира с темата, да, имахме проблеми, но ги отстраняваме, а от утре започва миенето на основните улици, булеварди и пешеходни зони на територията на целия град, заяви Тодор Иванов, зам.-кмет на Община Варна.

До края на месец октомври новите контейнери за битови отпадъци ще бъдат разставени в целия град. От фирма ЗМБГ призоваха гражданите да се съобразяват с графиците за извозване на едрогабаритни отпадъци, което става два пъти седмично.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.