Рекорден брой участници от различни етнографски региони в 10 области на България станаха част от шестото издание на фестивала „Фолклорна палитра“, който се проведе в Девня. В продължение на ден повече от 1100 танцьори, певци, инструменталисти и самодейни актьори поднесоха на зрителите в парк „Разсадника“ калейдоскоп от багри и емоции, от звънки гласове и завладяващи ритми.
„Днес беше празник за Девня! Щастлив съм, че за шеста поредна година провеждаме фестивал, който радва душата и завладява сърцата ни с магията на нашето народно творчество. Радвам се, че на трите фестивални сцени редом с ветераните самодейци танцуваха, пяха и свириха много деца и млади хора – сигурен знак, че българският фолклор ще пребъде“, коментира кметът на Девня Свилен Шитов.
Изпълнителите затрудниха максимално трите журита, които имаха тежката задача да излъчат победители в категориите за народни хора, хореографска разработка, групи за автентичен фолклор, автентична народна носия, надиграване по двойки, певчески групи и индивидуални изпълнения. Труден беше изборът и за наградите на кмета, на журито и на „Хайделберг Матириълс Девня“ - завода „Девня Цимент“. Отличието за най-възрастен участник обаче беше безапелационно – за 86-годишния Стойо Стоев!
След края на фолклорния състезателен маратон празникът продължи с вечерна хоротека с оркестър „Камчия“ и завърши впечатляващо – с нестинарски танци върху жарава.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.