Снимка: Reuters

Саудитска Арабия представи 3D реконструкция на лицето на набатейка, живяла преди около 2000 години, съобщава NOVA TV. Археолозите казват, че останките са на богата жена и са намерени в добре запазена гробница в Хегра. Тя била погребана там, заедно с още близо 80 души.

Набатеите са арабска цивилизация, която се установява в Хегра през първи век пр. н. е. Впоследствие местообитанието им се разширява на юг от Петра, в сегашна северозападна Саудитска Арабия, след като натрупват богатство като търговци на тамян, подправки и други луксозни за времето си стоки.

„Те все още са доста мистериозна цивилизация и се надявам, че този проект ще даде възможност на хората да се запознаят с героите и историята им“, каза Хелън Макгауран, ръководителят на проекта за реконструкция на лицето.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.