Нивото на водата в реките Севезо и Ламбро, течащи през територията на Милано, се повиши в резултат на проливни дъждове с почти три метра за 20 минути, съобщи наблюдателят на транспортните проблеми на "северната столица" на Италия Марко Гранели във Фейсбук, цитиран от БНТ.

"Нивото на Севезо в района на Нигуарда се е повишило от 40 сантиметра на 3,1 метра, тоест 2,7 метра за 20 минути, 13,5 сантиметра в минута. Това са последиците от климатичните промени", написа представителят на градската администрация.

На места Севезо и Ламбро излязоха от коритата, което доведе до наводнения на цели квартали. По улиците се стичаха потоци вода, превръщайки някои от тях в истински канали, а от много градски шахти бликаха "гейзери“.

Десетки телефонни обаждания с молби за помощ бяха получени на терминалите на различни градски служби. Специалните сили на противопожарната служба на Милано трябваше да спасяват от "водния плен“ много граждани, попаднали в него, докато са били в колите си в подлези. Поради лошото време няколко метростанции спряха да работят.

Последният път, когато Милано преживя такова наводнение, беше в средата на май. Тогава, по време на силна гръмотевична буря, в града за няколко часа паднаха 132 милиметра валежи. Река Севезо също преля бреговете си на места, така че хора трябваше да бъдат евакуирани от няколко наводнени сгради.

Гранели увери, че властите в Милано продължават проекта за разширяване на системата за отводняване на дъждовна вода в града.

"Милано трябва да продължи напред в борбата срещу изменението на климата, в противен случай ще бъдем изправени пред все по-остри ситуации", подчерта градският наблюдател.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.