Почти двойно са се увеличили случаите на остри респираторни забоялвания във Варна през изминалата седмица, показват данните на Регионалната здравна инспекция във Варна.

В периода 2 - 8 октомври са регистрирани 75 остри респираторни заболявания (ОРЗ), а през предходната (25 септември - 1 октомври) те са били 41, или с 36 по-малко.

Най-много са заболелите на възраст между 15 и 29 години - 36 младежи. 19 са случаите на ОРЗ във възрастовата група 5 - 14 години. 14 са регистрираните от РЗИ болни между 30 и 64 години, трима са заболелите над 64 години и три болните деца от 0 до 4 години, допълват от РЗИ - Варна.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.