Независимо от наличие на съдебно решение и становището на Централната избирателна комисия (ЦИК), снощи, след драматично заседание, общинската избирателна комисия в Несебър допусна провеждане на нов референдум в 4 села край Обзор.

В него 226 жители ще трябва да отговарят на въпроса: „Подкрепяте ли предложението Баня, Емона, Паницово и Козница да останат в пределите на община Несебър“.

Общественото допитване бе поискано след референдума, проведен в Обзор и още 6 села по-рано тази година. Тогава 73 % от участвалите гласуваха да се отделят от община Несебър.

Сега ще гласуват желаещите да останат административно към Несебър.

След решение на административния съд в Бургас, че провеждането на нов референдум е незаконосъобразно и становище на ЦИК той да бъде спрян общинската избирателна в Несебър късно снощи реши референдум да има.

Защо въпреки съдебното решение общественото допитване трябва да се проведе обяснява Росица Ракова от изпълнителната комисия, внесла в общинския съвет на Несебър предложението за контрареферендума.

„Продължаваме да твърдим, че бъдещата община Обзор няма как да се издържа икономически. Нашите надежди са да останем в пределите на община Несебър, да продължим да се надяваме на бъдещите проекти и планове с общината“.

Провеждането на нов референдум е незаконосъобразно, казаха жители на Обзор.

„Гласувахме да преминем към община обзор и все още се опитват да ни правят спънки и да оспорват и да се опитват да казват, че мнозинството от селата искат да си останат. Няма нищо такова“.

Четири са секционните комисии, които ще бъдат разкрити днес.

Гласуването ще продължи от 7 часа до 20 часа и хората ще гласуват с хартиени бюлетини.

Един месец след референдума от 28 февруари за отделянето на Обзор от община Несебър, правителството реши да се обособи нова административна единица. Президентът Румен Радев обаче не издаде указ с мотив, че по време на преброяване не може да се извършва териториално деление. Преброяването ще започне тази есен, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.