Варненският окръжен съд призна за виновен 39-годишния Огнян С. в извършването на грабеж от хранителен магазин във Варна.

На 06.01.2021 год. той решил да открадне стоки, които впоследствие да продаде и по този начин да се снабди с пари. Към 10.50 часа влязъл в хранителен магазин „Колхоза“. Продавачката се усъмнила в лицето, тъй като й се сторило познато – запомнила подсъдимия, тъй като преди време той бил заподозрян, че откраднал от обекта бутилка ракия.

Жената застанала на изхода на магазина. Огнян С. отишъл на щандовете за козметика и перилни препарати. Взел два броя прах, два комплекта душ-гел и спрей дезодорант, които сложил в раницата си. На изхода бил спрян от служителката на магазина, която поискала да види какво носи в нея. Той я блъснал, но жената го хванала за дрехата, която не пуснала и след излизането му от обекта. Огнян започнал да й крещи и агресивно я избутал от себе си. С вещите в раницата избягал от местопрестъплението.

Съдебно-оценителна експертиза изготвена по делото сочи, че стойността на кражбата е 35,18 лева.
По-тежката квалификация на престъплението е заради употребената от извършителя сила, за да запази владение над откраднатите вещи.

39-годишният мъж е с начално образование, безработен и има 16 предишни присъди - предимно за кражби и притежание на наркотици.

По искане на защитата съдебното следствие беше проведено по т.нар. съкратена процедура с признаване на фактите и обстоятелствата в обвинителния акт. При нея, съдът е задължен от закона да намали размера на наказанието „лишаване от свобода“ с 1/3 при постановяване на осъдителна присъда.

Защитата на Огнян С. поиска от съда присъда под предвидения минимален размер от 5 години затвор. Като доводи бяха изтъкнати малкият размер на откраднатите стоки, както и липсата на намерение за употреба на сила. Посочено беше и тежкото материално и семейно положение на мъжа, който имал многодетно семейство. Освен това бил съдействал на разследването.

Варненският окръжен съд наложи на Огнян С. наказание „лишаване от свобода“ в размер на 5 години при първоначален „строг режим“ на изтърпяване, което намали с 1/3 до 3 години и 4 месеца, тъй като счете че е налице превес на смекчаващите вината обстоятелства.

Променена беше и мярката за неотклонение на подсъдимия от „подписка“ в „задържане под стража“, предвид опасността лицето да се укрие от правосъдието.

Присъдата може да се обжалва или протестира пред Апелативен съд Варна в 15-дневен срок.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.