Окръжен съд‭ – ‬Варна определи мярка‭ „‬задържане под стража‭“ ‬на‭ ‬26-годишния‭ ‬Веселин С.,‭ ‬привлечен като‭ ‬обвиняем за извършен‭ ‬грабеж‭ ‬при условията на опасен рецидив.

Според обвинението‭ ‬престъплението е извършено‭ ‬на‭ ‬15 февруари тази година.‭ ‬Мъжът отнел три мобилни телефона чрез сила от три лица на територията на Трето РУ на МВР-‭ ‬Варна.‭

Веселин С. е осъждан пет пъти за извършени престъпления срещу собствеността.‭

Той и защитата му поискаха от съда да не му бъде определяна най-‭ ‬тежката мярка за неотклонение,‭ ‬тъй като мъжът имал постоянен адрес,‭ ‬сам се предал на полицията и съдействал на разследващите,‭ ‬като два от телефоните били намерени.‭

След като съобрази‭ ‬становищата на страните и‭ ‬събраните до момента доказателства, Варненският окръжен съд прецени,‭ ‬че може да бъде направено обосновано предположение за съпричастност на‭ ‬Веселин С. към престъплението,‭ ‬за което‭ ‬е обвинен.‭ ‬Грабежът е тежко умишлено престъпление,‭ ‬за което се предвижда‭ „‬лишаване от свобода‭“ ‬от‭ ‬5‭ ‬до‭ ‬15‭ ‬години.‭ ‬От свидетелството за съдимост на Веселин С. е видно,‭ ‬че той е привлечен като обвиняем по-малко от четири месеца,‭ ‬след като изтърпял наказанието си от‭ ‬2‭ ‬години и‭ ‬6‭ ‬месеца за същото престъпление.‭ „‬По смисъла на закона,‭ ‬деянието се явява извършено в условията на опасен рецидив‭“‬,‭ ‬поясни съдебният състав на Варненския окръжен съд.‭ ‬Независимо че‭ ‬26-годишният мъж има настоящ адрес,‭ ‬предвид предишната му съдимост,‭ ‬за съда опасността той да се укрие или да извърши престъпление е реална.‭ ‬Поради наличието на всички законови предпоставки,‭ ‬Варненският окръжен съд прецени,‭ ‬че към момента единствената подходяща мярка за неотклонение спрямо‭ ‬Веселин С.е‭ “‬задържане под стража‭”‬.‭

Определението подлежи на обжалване.‭

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.