Снимка: „Между приятели“ във Facebook

В периода 01 – 03 октомври, във фоайето на зала Конгресна в Двореца на културата и спорта във Варна, ще се проведе 13-ата по ред сезонна разпродажба „Между приятели” на много запазени детски дрехи и всякакви бебешки и детски стоки, съобщават организаторите.

Разпродажбата се провежда традиционно вече 7-а година като регулярно събитие със сезонен характер, което все повече хора очакват.

Това ще бъде 3-ата разпродажба, която се провежда по време на Ковид, със спазване на максимална безопасност и в съответствие с противоепидемичните мерки, уверяват организаторите.

"Все повече хора, очакват разпродажбата, някои от тях са традиционни участници. Едни разчитат, че могат да закупят всичко необходимо за децата си за предстоящия есенно-зимен сезон, на много по-добри цени. Други - да продадат вече неизползваните вещи от техните деца, а като Продавачи сами могат да определят какво и на какви цени да продават, за да спечелят допълнителен доход", отбелязват организаторите на събитието "Между приятели".

"Мисията ни е на фона на консуматорското общество, в което сме се превърнали, замърсяването и прекалената производителност, с помощта на разпродажбата да удължим живота на вещите, които всички използваме за децата си - от дрехи, през играчки, аксесоари, до колички, мебели и много други. Тъй като всички знаем колко бързо порастват децата ни, в повечето случаи те не успяват да износят дрешките си, към играчките бързо губят интерес, проходилки, шезлонги, колички и много други, бързо биват надраснати. Всички тези вещи може да са остарели за едни, но да станат нови за други! Това е идеална възможност да им дадем втори живот!", призовават организаторите. 

С приключване на разпродажбата се събират дарения за деца и бебета, които биват разпределяни сред нуждаещи се домове и семейства. "Организации с такива цели, които помагат на нуждаещи се, могат да се свържат с нас в седмицата на разпродажбата, за да се опитаме да им помогнем, предоставяйки им дарения, от събраните след разпродажбата", призовава екипът, който стои зад инициативата "Между приятели".

"Разпродажбата „Между приятели“ е придобила доста популярност във Варна и региона. Това ни мотивира да се насочим и да търсим съмишленици с цел провеждането й и в други градове на страната. С нетърпение очакваме през следващите почивни дни (1-3 Октомври) да бъдем посетени от много бъдещи и настоящи родители!", завършват от екипа на събитието. 
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.