Вторият етап от ветроходната регата „Кор Кароли Некст консулт“ донесе разместване в класирането, съобщава „Народен спорт". Яхта „Петра“ продължава да води в клас IRC А, а „Шоколад“ с шкипер Франсоа Боп все още са втори, съобщава „Народен спорт".

Яхта „Рафика“ с Мишо Копанов обаче остана четвърти, а четвъртите -„LZ яхтинг“ с шкипер Лъчезар Братоев успяха да ги изпреварят и си размениха местата.

 В клас IRC В вторите „Дея“ с шкипер Йордан Банков станаха първи. Лидерите от „Уасаби“ с Валентин Николов са вече втори във временното класиране. Трети останаха представителите на „Шимазен“ с шкипер Станислав Попчев.

В клас ORC C на първите две места промени няма. Лидери остават „Норд Бургас“ с Георги Калоянов, а втори са „Уайт уинг“ с Калоян Симеонов. Трети вече са „Ла Бела 2“ с Милен Петрински, за сметка на „Тера Дулор“ - Ивайло Вълчев, които заемат четвърто място във временното класиране.

Същата е ситуацията в клас ORC P като първите два екипажа – „Минтн Милк“ с Калин Георгиев и „Алгол“ с Христо Младенов, запазиха позициите си. Трети вече са „Виктория“ – Любомир Николов, а „Меч“ от трета отиват на 4-та позиция.

В IRC 1 екипажът на „Петра“ с Павеч Дуков е непоклатим и остава първи. На второ място обаче излязоха „Евил Уоман“ – Петър Димитров, трети остава екипажът на яхта „Шоколад“.

В IRC 2 лидер е „Деа“ с Йордан Банков. „Шимазен“ вече са втори, а „Уасаби“ станаха трети.

В IRC 3 екипажът на „Виктория“ измести от първото място екипа на „Меч“. Трети са „Аншаена“ с шкипер Румен Никитов.

В клас „Конрад 25 R“ екипажът на „Виктория" вече е лидер. Втори са „Алгол“ с Христо Младенов, а трети е екипажът на „Меч“.

Снимки: Ивайло Старчев

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.