Средновековна магия с яйца сензационно беше открита при археологически разкопки в крепостта Трапезица във Велико Търново, съобщава „Lupa.bg".

На езическата магия се натъкнал доц. Деян Рабовянов, който вече 12 години извършва проучвания на хълма. Трите кокоши яйца били поставени в глинен съд и скрити под плочата на пода в едно от жилищата.

Според археолога обаче не може да се каже дали направената магия е била бяла или черна, за живот, или за смърт, както и дали не е отмъщение в стил „баш майстора”, позната ни от едноименния български комедиен филм.

Това е втората подобна магия, откривана на Трапезица, след като преди време отново в едно от жилищата също бе открито кокоше яйце, поставено в чашка.

Наред с магията, при тазгодишните разкопки в югозападната част на Трапезица екипът на доц. Деян Рабоянов попаднал и на три златни предмета с високо ювелирно качество. Това са два масивни наушника, инкрустирани с перли и скъпоценни камъни и пръстен. Наушниците са с впечатляващо тегло от 15 и над 30 грама.

Според археолога накитите са от 14-и век и най-вероятно са били укрити от собственика им в едно от жилищата, може би настъплението на османските завоеватели.

Наред със златните предмети, при разкопките са намерени още голям брой старинни предмети от различни епохи. Сред тях най-голям е броят на керамичните останки, на базата на които се очаква да могат да се възстановят десетки съдове.

Сред останалите находки са още над 400 монети, части от облекло, от въоръжение и др. Според доц. Деян Рабовянов откритите находки променят досегашната представа за историята на Трапезица, според която след превземането на столицата Търново, крепостта е била напусната от местното население.

По-вероятно е обаче, в югозападната част на крепостта да е била настанено мюсюлманско население, което да е изпълнявало военно охранителни функции.

Сред доказателствата за това е и че намиращата се в същата част на хълма християнска църква и некропол през 15 век вече не са били използвани и са били използвани като депо за строителен материал.

Доц. Деян Рабовянов съобщи още, че паралелно с археологическите разкопки, е било извършено и геодезично и аерофотозаснемане на проучвания район от крепостта, както и осъществяване на полева консервация на обекта.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.