Митнически служители разкриха цех за производство на акцизни стоки - тютюн за пушене, в частен имот в област Ловеч. На мястото са открити общо 860 кг тютюн - нарязан и на листа, както и технически съоръжения за обработката им.

На 22 май служители на Териториален отдел “Митническо разузнаване и разследване - Дунавска", сектор "Оперативен контрол" - звено Свищов, извършват проверка в частен имот, находящ се в село в област Ловеч.

При проверката митническите служители установяват производство и държане с цел разпространение на тютюневи изделия – тютюн с общо количество около 860 кг. 220 кг от количеството е във вид на суха жълто-кафява листна маса, наподобяваща нарязан тютюн за пушене, а останалите 640 кг са тютюн на листа, подлежащ на последваща обработка. Тютюнът е без надлежно разрешително.

Установено е и държане на технически съоръжения – електрическа машина за рязане на тютюн на листа и електронна везна, за които се знае, че са послужили за производство на тютюневи изделия.

Образувано е досъдебно производство под надзора на РП - Ловеч.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.