В сферата на транспорта (камиони), логистиката, куриерството, дистрибуцията и за склададжии се предпочитат мъже. За по-далечни пътувания – също, и то заради грижите на жените за децата вкъщи. Строителството и автосервизите, дейностите на механици и капитани в морския и речния транспорт също са по-подходящи за силния пол. Това обясни пред Радио София Милена Вягова - експерт „Човешки ресурси“.

Същото важи и за професии, свързани с охрана или с тежка физическа работа.

Жени повече се търсят за административни и офис дейности, за грижа за деца. При счетоводителите и обслужващите сектори, в образованието също преобладават представители на нежния пол.

За съжаление все още е факт неравнопоставеността в заплащането на една и съща позиция в зависимост от пола, обърна внимание Вягова.

Тя допълни, че все пак има и професии, които могат да се смятат за унисекс. Такива са юристите, застрахователите, брокерите на имоти.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.