Неизвестни крадци разбиха банкомат във Варна и задигнаха над 7200 лв. Това съобщават от ОД на МВР във Варна. Сигналът е получен на 25.01.2021 г., около 07:00 ч., От него става ясно, че около 03:30 ч. е разбито кештерминално устройство,което се намира пред фоайето на голям търговски обект на бул. „Осми приморски полк“ в морската столица.

При извършения оглед е установено, че са откраднати над 7200 лв.

По случая е образувано досъдебно производство, разследването продължава.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.