Случаят е от 10 септември т.год. 36-годишният мъж спрял автомобила си по обяд край Централния пазар във Варна на пътното платно за интензивно движение, малко преди кръстовището на улиците „Дрин“ и „Д-р Пискюлиев“, като при запален двигател на автомобила разговарял със свой познат на тротоара. Пристигналият на място полицейски автопатрул съставил на водача глоба с фиш в минимален размер за извършеното нарушение и създадените пречки за движението. Нарушителят отказал да подпише фиша, започнал да снима с телефона си и да обижда униформените служители. Непосредствено след това, в сградата на районното управление, мъжът продължил да се държи непристойно и да отправя пренебрежителни и обидни реплики спрямо полицаите.

Районният съд прие, че извършеното не представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, а е непристойна проява на публично място. На обвиняемият бе наложено административно наказание - глоба от 100 лева, за констатираната проява на дребно хулиганство. Решението на съда подлежи на обжалване в 24-часов срок, като в случай на жалба, производството пред ВОС бе насрочено за 29 септември т.г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.